Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 w województwie podkarpackim zostały opublikowane w Zarządzeniu Nr 1/2024 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2024 r.


Zarządzenie Nr 1/2024 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2024 r.